Het geweld van de groep heeft honderdduizenden mensen ertoe aangezet om uit angst de onstabiele oostelijke DRC-regio te ontvluchten.

De rebellengroep M23, die delen van het grondgebied in het oosten van de Democratische Republiek Congo heeft ingenomen, heeft vrijdag beloofd zich terug te trekken uit een strategische frontlinie.

In een verklaring op vrijdag zeiden de rebellen dat ze zich zouden terugtrekken uit hun positie in de stad Kibumba – ongeveer 20 kilometer (12 mijl) van Goma, een commercieel centrum van meer dan een miljoen mensen, waar de De M23 viel kort binnen tijdens zijn eerste grote opstand in 2012..

Kibumba ligt op de huidige frontlinie tussen de M23 en de Congolese troepen, op een belangrijke snelweg die naar de stad leidt.

De M23 zei dat het Kibumba overdroeg aan de strijdmacht van de Oost-Afrikaanse Gemeenschap als een “gebaar van goede wil” in lijn met recente vredesbesprekingen in de Angolese hoofdstad Luanda. Hij drong er bij de autoriteiten in Kinshasa op aan om “deze kans met beide handen aan te grijpen”.

Een door Tutsi’s geleide rebellengroep M23 is eind vorig jaar uit haar slaap ontwaakt en is sindsdien door de onrustige provincie Noord-Kivu getrokken, waardoor honderdduizenden in angst op de vlucht sloegen.

De DRC heeft zijn kleinere Centraal-Afrikaanse buurland Rwanda ervan beschuldigd de groep te steunen, wat Kigali ontkent.

Maar ook de Verenigde Staten en Frankrijk, naast andere westerse landen Deskundigen van de Verenigde Natieseens zijn met de beoordeling van de DRC.

Rwanda is ook uitgesloten van een regionaal contingent voor vredeshandhaving, waar Burundi en Kenia al troepen naartoe hebben gestuurd.

Tijdens besprekingen tussen de DRC en Rwanda in de Angolese hoofdstad Luanda werd op 23 november een wapenstilstandsovereenkomst gedeblokkeerd.

Volgens de overeenkomst moest de M23 de wapens neerleggen en zich vervolgens terugtrekken uit de bezette gebieden. De rebellen bleven echter op hun posten.Source link

By lcqfv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

}